WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Son Değişiklik Tarihi: 02 Şubat 2022

“Aşk’la Fransızca”nın bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bu web sitesini (Kısaca “Site” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu Site’de sunulan ürünler ve/veya hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlayan kişiler aşağıdaki Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılmaktadır. 


Kullanım Koşulları 

Site’mizde sunulan ürünler ve/veya hizmetler “Benjamin Ceyhan (Identifiant SIREN : 883 595 589)" Şirketi ve bünyesinde yer alan “Aşk’la Fransızca” markası (bundan böyle kısaca “Şirket”, “biz”, “bizim” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır. Site’mizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar ve Site’nin yasal sahibi “Benjamin Ceyhan (Identifiant SIREN : 883 595 589)” Şirketi olup Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi “Aşk’la Fransızca”ya aittir. Şirket ve Kullanıcı ve/veya Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden “taraf” ve müştereken “taraflar” olarak anılacaklardır. 

Sizler Site’de sunulan tüm ürün ve/veya hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, Site’deki ürün ve/veya hizmetlerden yararlanmakla ve Site’yi kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı, onayladığınızı ve sözleşmede yazan şartları kayıtsız ve şartsız kabul ettiğinizi ve belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi şimdiden beyan ve taahhüt etmektesiniz. 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu Site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler. 

İşbu Kullanım Koşulları gerektiği zaman tarafımızdan değiştirilebilir. Bu değişiklikler düzenli olarak Site’mizde yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Site’mizde sunulan ürünler ve/veya hizmetlerimizden yararlanan ve Site’mize erişim sağlayan her kişi işbu “Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi” hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

Site’mizde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediğimiz zaman değiştirme hakkımız bulunmaktadır. 


Sözleşme Tanımları 

Site: Mülkiyeti “Benjamin Ceyhan (Identifiant SIREN : 883 595 589)" Şirket’ine ait olan ve www.asklafransizca.com alan adına sahip ve çeşitli ürün, hizmet ve içeriklerimizin sunulduğu çevrimiçi (on-line) olarak erişilebilen web sitesini ifade eder. 

Üye: Site’mizden ürün ve/veya hizmet alımı yapmak isteyen, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, üyelikleri onaylanan kişidir. Bu sözleşmede kısaca “Üye” olarak anılacaklardır. 18 yaşını doldurmuş bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile Site’mizdeki üyelik formunu eksiksiz doldurarak Üye olabilirler. 18 yaşından küçükseniz, Üye olup Site’mizi kullanabilmek için bir ebeveyn ya da vasinizi davet etmenizi tavsiye ederiz.

Kullanıcı: Site’mizden satın alım yaparak veya yapmadan Site’mizi ziyaret eden kişidir. 

Link: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site’mize, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 

İçerik: Site’mizde ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi: Site’mizde sunulmakta olan ürün ve/veya hizmetlerden yararlanacak kişilerle aramızda elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 

Kişisel Bilgiler: Üye’nin adı, soyadı, adresi, e-mail adresi, IP adresi, Site’mizin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgilerdir. 


Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı 

İşbu sözleşmenin konusu, Site’mizde sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu üyelik sözleşmesi www.asklafransizca.com alan adlı internet sitesindeki hizmetlerinden faydalanan tüm Kullanıcı’lar ve Üye’ler için bağlayıcıdır.  


Hizmetlerin Kapsamı

Site’mizde sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerimizin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup fiyatlar ve sunulan ürün ve/veya hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkımız her zaman saklıdır. Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin olarak yapacağımız değişiklikler Site’mizde yayınlanarak yürürlüğe girmiş olur.  


Genel Hükümler

İşbu "Web Sitesi Kullanım Koşulları" dâhilinde bizim tarafımızdan açıkça yetki verilmediği hallerde Şirket’imiz; hizmetlerimiz, bilgilerimiz, telif haklarına tâbi çalışmalarımız, ticari markalarımız, ticari görünümümüz veya bu Site vasıtasıyla sağladığımız başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 

Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı ve Üye’lerin Site içindeki faaliyetlerinde, Site’nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, bizim ve üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını, böyle bir durum olduğunda ilgili içeriği yayından kaldırma hakkına sahip olduğumuzu ve içeriğin kaldırılmasına itiraz hakkının bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.  

Kullanıcı ve Üye’ler Site’mizde sunulan ürün ve/veya hizmetlerden faydalanan diğer kişilerin yazılımlarına, Kişisel Bilgiler’ine veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder. 

Kullanıcı ve Üye’ler kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü şahıslara zarar verebilecek başkaca herhangi bir içeriği dağıtmayacağını, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler göndermemeyi veya bir yöntem kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Kullanıcı ve Üye’ler Site’mizin bütününü veya bir bölümünü bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanmamayı, Site veri tabanını veya Site’de yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknolojiyi yaymayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Kullanıcı ve Üye’lerin, Site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Aksi halde, bu davranışlarından doğacak zararlardan sorumlu olacaklarını, haklarında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul ederler. Site yetkilileri bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir ve yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse, bu bilgileri paylaşma hakkımız bulunmaktadır. Kullanıcı ve Üye’lerin Site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğumuz yoktur. Ayrıca, Site Üye’lerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

Site’mizde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmekteyiz. Ancak gösterilen çabaya rağmen, Site üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler Site’ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile Site’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Site’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, belli bir amaca uygunluğu ve Site’mizde mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. 

Site’mizde yer alan tüm ürün ve/veya hizmetler ve içerikler “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sunulmaktadır. Site'mizde yer alan ürün ve/veya hizmetlerimizin özelliklerini detaylı bir şekilde açıklamaktayız. Fakat, kullanmış olduğunuz cihazlardan dolayı ürünlerimizin gerçek renklerini, kalitesini ve/veya açıklamalarını görüntüleyemiyor olabilirsiniz. Ayrıca, Site’mizde sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerin ve içeriklerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site’mizin içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site’ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemekteyiz. 

Site’miz üzerinden, kendi kontrolümüzde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler Kullanıcı ve Üye’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site’miz üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında herhangi bir sorumluluğumuz yoktur. Bu tür link verilen web sitelerine erişimi ve uygun görmeyeceğimiz linklere erişimi her zaman kesebiliriz. Bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Kullanıcı ve Üye’lerin kendi sorumluluğundadır. Bu sitelere ait gizlilik politikalarını ve diğer önemli bilgileri içeren sözleşmeleri okumanızı tavsiye ederiz.  

Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Şirket’imizin, iş birliği içinde bulunduğu kurumların, Şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemekteyiz. 

Kullanıcı ve Üye’lerin üçüncü kişilerin sahip olduğu başka web sitelerinde yaptığı ödemelerde herhangi bir sorumluluğumuz yoktur. Bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar Kullanıcı ve Üye’lerin kendi sorumluluğundadır.  

Kullanıcı ve Üye’ler Site’mizi ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz. Şirket’imiz aracılığıyla ürün veya hizmet tanıtımı ya da satışı yapma veya diğer kullanıcıları satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Aksi halde, bu kişilerin üyeliklerine son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkımız bulunmaktadır.  

Site’mizde reklam ve tanıtım faaliyetleri yapma hakkı sadece Şirket’imize veya yetki verdiğimiz üçüncü kişilere aittir. Site’mizde üçüncü kişiler tarafından yayınlanan reklamların sorumluluğu yetki verilen üçüncü kişilere aittir. Site’mizde o kişilere sadece reklam alanı sağlarız. Site’mizde reklam veren üçüncü kişilerle hiçbir bağlantımız bulunmamaktadır.  

Kullanıcı ve Üye’ler Site’mizde sunulan kampanya ve avantajları kötü niyetle ve haksız fayda sağlanmak amacıyla kullanamaz. 

Üye’lerin, üyelikten ayrılmaları veya üyeliğin tarafımızdan sonlandırılması durumunda Şirket’imizden herhangi bir hak talep edemez. 

Ayrıca, Kullanıcı ve Üye’ler ihlal nedeniyle Şirket’imizin adli veya idari para cezası ödemesine neden olduğu takdirde, Şirket’imizin bu miktarı fiili ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini ve Şirket’imizi doğrudan bir zarara uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm yasal faiz ve ferileri ile birlikte Şirket’imize ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. 

İşbu Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve Site’mizin Kullanma Koşulları ile Site’mizde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın ve neden belirtmeksizin değiştirme, Site’mizi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkımız saklıdır. Değişiklikler, Site’mizde yayınlanmasıyla yürürlüğe girer. Site’nin kullanımı ya da Site’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.  


Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu www.asklafransizca.com web sitesinin sahibi “Benjamin Ceyhan (Identifiant SIREN : 883 595 589)” Şirketidir ve tüm hakları bu Şirket’e aittir. İşbu Site’de yer alan marka, logo, unvan, işletme adı, patent, tasarım, bilgi, ticari takdim şekli, slogan ve yöntem (“Aşk’la Fransızca” Metodu, yani “Durum”, “Diyalog”, “10 Kelime”, “Bunları Zaten Biliyorsunuz”, “Dil Bilgisi”, “Fiil Çekimi”, “Neler Öğrendik?” ve “Aşk’ın Fransızcası”) vb. tescilli veya tescilsiz tüm Fikri Mülkiyet Hakları tarafımıza ait olup ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki ürün ve/veya hizmetlerden yararlanılması söz konusu Fikri Mülkiyet Hakları konusunda hiçbir hak vermez. 

Bu Site’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve Fikri Mülkiyet Hakları’na ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Site’nin sunumu Şirket’imizin ya da izin ve lisans aldığımız kuruluşların mülkiyetindedir.  

İşbu Site’deki bilgilerin ya da Site sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile Site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vs. imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.  

Kullanıcı ve Üye’ler, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, içerikleri değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir yöntem kullanmayacağını, bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Şirket’imizle doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.  

Site’mizde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sergilenemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’mizin bütünü veya bir kısmı ve Site’mizde sunulan ürün ve/veya hizmetler diğer bir internet sitesinde veya sosyal medyada yazılı iznimiz olmadan kullanılamaz. 

Kullanıcı ve Üye’ler, hizmetlerimizi, bilgilerimizi ve telif haklarımıza tâbi çalışmalarımızı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının hizmetlerimize erişmesi veya kullanmasına izin verme hakkına sahip değildir. Site'mizdeki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve sadece yazılı iznimiz ile mümkün olabilir. 

Ücretsiz ve/veya ücretli ürün ve/veya hizmetlerimizin kullanılması telif haklarının Kullanıcı ve Üye’lere transferini sağlamaz. Site’mizde sunulan tüm ürün ve/veya hizmetlerin hakları tarafımıza aittir.  

Kullanıcı ve Üye’nin Fikri Mülkiyet Hakları’nı ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı ve Üye Şirket’imizin ve/veya söz konusu üçüncü kişilerin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür. 

Yukarıda anlatılan Fikri Mülkiyet Haklarına ek olarak, Site’mizden ürün ve/veya hizmet satın aldığınızda ve tüm ücretleri ödediğinizde bu ürün ve/veya hizmetlere erişmek için size bir lisans veririz. Bu lisans sadece kişisel, ticari olmayan, eğitim amaçlı ürün ve/veya hizmetlere erişmek ve bunları görüntülemek üzere sınırlı ve başkasına devredilemeyen bir lisanstır. Ürünlerimize ve size özel üye alanına sadece 3 farklı IP adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Yazılı iznimiz olmadan, bu lisansla, telif hakları tarafımıza ait olan her türlü içerik, hizmet, marka, logo, unvan ve bunlarla sınırlı olmayan, yukarıda belirtilen diğer bilgileri çoğaltamaz, yeniden dağıtamaz, iletemez, devredemez, satamaz, yayamaz, kiralayamaz, paylaşamaz, kiraya veremez, değiştiremez, uyarlayamaz, düzenleyemez, türev eserlerini oluşturamaz, alt lisansını veremez veya başka bir şekilde aktaramaz ya da ticari amaç veya diğer amaçlarla kullanamazsınız. Lisanslar kişiye özeldir, bu nedenle başka kişi sahip olduğunuz lisansı kullanamaz. Gerekli olması durumunda, başka lisansları satın alabilirsiniz. Video ve indirilebilir olmayan diğer formatlardaki satın aldığınız ürünler için size sunulan lisanslar, Site'mizi kapatmamız veya herhangi başka bir nedenden dolayı faaliyetlerimizi durdurmamız durumunda geçersiz olur. 

Videolarımızda telif hakkı bulunmayan (copyright free) müzikler kullanılmıştır. Kullanılan müzik eserleri şöyledir:
“Jazz in Paris” Media Right Productions, “Hymne national France La Marseillaise” Claude Joseph Rouget de Lisle, “Four Seasons” Vivaldi, “Arms of Heaven” Aakash Gandhi, “A Midsummer Night’s Dream” Mendelssohn, “Wedding Invitation” Jason Farnham, “Sand Castles” The Green Orbs, “Happy Birthday Bouncy” E's Jammy Jams, “Lady Marmalade” Bob Crewe ve Kenny Nolan, “Happy Birthday Mambo” E's Jammy Jams, “Space Lady” Slynk, “Carnival De Brazil” Doug Maxwell, “Argentina Tango Bandonian” Doug Maxwell, “If I Had a Chicken” Kevin MacLeod, “Jazz Me Blues” E's Jammy Jams, “Road to Moscow” Jingle Punks, “Christmas Village” Aaron Kenny, “Eine Kleine Nachtmusik” Mozart, “Fur Elise” Beethoven, “Et Voila” Chris Haugen


İletişim

Benjamin Ceyhan (Marka Adı: Aşk'la Fransızca, French With Love)    
10 Rue de Penthièvre
75008 PARIS
Identifiant SIREN : 883 595 589
E-mail: iletisim@asklafransizca.comÖdemeler 

Site’mizde sunulan ürün ve/veya hizmetleri satın almak için ödeme yapmanız gerekmektedir. Ödemeler ürün siparişi verdikten hemen sonra tamamlanır. Ödemeler ön siparişler için de geçerlidir. 

En uygun ödeme yöntemlerini size sunmak ve ödeme bilgilerinizi güvende tutmak için üçüncü taraf ödeme işleme iş ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz. Site'mizde kabul edilen ödeme seçenekleri aşağıdaki gibidir:

- Visa  
- Mastercard
- American Express
- PayPal ve PayPal tarafından kabul edilen kredi kartları
- Stripe ve Stripe tarafından kabul edilen kredi kartları

Ödeme yapabilmek için banka hesap ve kart bilgilerinizin güncel, eksiksiz ve doğru olması gerekir. Ödeme yapabilmeniz ve gerekli durumlarda sizinle iletişime geçebilmemiz için gereken bilgilerde değişiklik olması durumunda bu bilgileri derhal güncelleyeceğinizi taahhüt etmiş sayılırsınız.

Fiyatlarımıza ek vergiler uygulanabilir ve kullandığımız para birimi Euro’dur. Fiyatlarımızı dilediğimiz zaman değiştirme hakkımız bulunmaktadır fakat ürün ve/veya hizmet için geçerli olan fiyat ödeme anında geçerli olan fiyattır. 

Site’mizde sunulan ürün ve/veya hizmetleri satın aldığınızda oluşabilecek ek vergileri, ek ödeme ve banka ücretlerini ve varsa kargo ücretini ödemeyi kabul edersiniz. Satın alırken ülkenizden kaynaklanabilecek ek ücretlerden Şirket’imiz sorumlu değildir. Sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerimiz ek vergilere veya ek ödemelere tabi olabilir. Ödeme tamamlanmış olsa bile, fiyatlandırma ile ilgili bir hata gördüğümüzde düzeltme ve değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Site’miz üzerinden verilen siparişleri iptal etme hakkımız bulunmaktadır. 

Tüm ödemeler üçüncü taraf ödeme işleme iş ortaklarımız tarafından tarafımızdan bağımsız olarak yürütülür. Bu nedenle, kredi kartı numarası, son kullanma tarihi gibi ödeme bilgilerinizle ilgili hiçbir bilgi tarafımızca toplanmaz ve saklanmaz. Yalnızca tarafımıza ödeme başarıyla tamamlandığında bilgi verilir. Ödemelerinizi Stripe ve PayPal üzerinden güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Ödemelerinizin güvenliği Stripe ve PayPal tarafından sağlanır.

Mevcut ödeme seçenekleri kullanılarak yapılan ödemeler başarısız olursa, Şirket'imizin siparişinizi tamamlama yükümlülüğü yoktur. Başarısız ödemelerden kaynaklanan ek ödemelerden tamamen kişi kendi sorumludur, Şirket'imiz bu konuyla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

Ödeme tümüyle tamamlanmadan, satın aldığınız ürünlere erişim imkânınız bulunmamaktadır. Ödemeniz başarıyla tamamlandığında, bize sunmuş olduğunuz e-mail adresinden size e-mail gönderilerek siparişinizin kabul edildiği ve ödemenin gerçekleştiği bilgisi verilir. Böylece, taraflarca kabul edilen ve kanunen bağlayıcı olan sözleşme devreye girer. Site'miz üzerinden verdiğiniz siparişler, bu sözleşmenin hükümlerini kabul ettiğinizi gösterir.


Geri Ödeme 

Site’miz üzerinden sunulan ürün ve/veya hizmetlerin geri ödemesi yoktur. İşbu sözleşmeyi okuyarak onaylamanız ile yasal düzenlemeler gereği cayma hakkının olmadığını, kabul ve beyan etmiş olursunuz. 

Ürünleri satın almadan önce “İlk Adım Paketi” ile bazı ürünleri ücretsiz deneme şansını elde edebilirsiniz. Buradan ücretsiz hesap açabilirsiniz veya ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


Gizlilik ve Güvenlik Politikası ve Kişisel Bilgiler  

“Aşk'la Fransızca” olarak kişisel bilgilerinizin değerini biliyoruz ve gizliliğinize çok önem veriyoruz. Site'mizi ve sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerimizi kullanarak Site'mizde yer alan “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” hükümlerini kabul etmiş sayılırsınız. 

Kullanıcı ve Üye’lerimizin Site’mizde sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlanabilmesi için tarafımıza sağladığı Kişisel Bilgiler’in kanunlara ve her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermekteyiz. 

Site’miz üzerinden Kullanıcı ve Üye’lerimiz tarafından bize iletilen bilgiler “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi” hükümleri doğrultusunda toplanabilir ve kullanılabilir. Bu bilgiler işlenebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edilebilir. Ayrıca, Kullanıcı ve Üye’nin adı, soyadı, adresi, e-mail adresi, IP adresi, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, müşteri profili belirleme, kampanyaların duyurusunu yapma ve müşteri profiline uygun ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanılabilir.  

Kişisel Bilgiler Kullanıcı ve Üye’lere özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Şirket’imiz ya da iş ortaklarımız tarafından Gizlilik ve Güvenlik Politikası'na ve Çerez (Cookie) Politikası'na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Kullanıcı ve Üye’lere ait Kişisel Bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.  

Bize sunulan kullanıcı isimlerinin, e-maillerin ve diğer kişisel verilerin izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması ilgili mevzuat gereği suç teşkil etmektedir.

Ayrıca, bilerek ve isteyerek çocuklara ilişkin veri toplamamaktayız. 13 yaşından küçük çocukların ebeveynlerinin izni ve bilgisi dışında kendi kişisel bilgilerini tarafımıza ilettiği bilgisini alırsak kendilerine ait bu veriler en kısa zamanda tarafımızca silinir.


Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı ve Üye’lerimiz doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Üye’ler ayrıca hesaplarına robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini de kabul eder. Aksi halde, bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı ve/veya Üye’ler bilgilendirilmeksizin hesapları kapatılabilecektir. Verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta ve kanunen bir süre öngörülmüş ise bu süre içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini, kendisi tarafından yayınlanacak tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Şirket’imizle hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder.  

Üyelik bilgilerini eksik veya hatalı bildiren Üye’ler ile Kullanım Koşulları’na aykırı davranan Üye’lerin, kendilerine hiçbir açıklama yapılmaksızın, üyeliklerini sonlandırma veya dondurma hakkımız saklıdır. Ayrıca, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmeyen Üye’lerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sonlandırma veya dondurma hakkımız bulunmaktadır. 

Kullanıcı ve Üye’lerimiz Site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendileri sorumludur. Kullanıcı ve Üye’lerimize tarafımızdan verilmiş olan ya da kendilerinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı ve Üye’lerin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.  

Kullanıcı adı ve/veya şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından kendisi sorumludur. Üye’ler, hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durum derhal tarafımıza bildirilmelidir. Aksi halde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını, tarafımıza yapılan ödemelerin geri ödenmeyeceğini, oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Şirket’imizi sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

Kullanıcı ve Üye, Site’mizdeki yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından, spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Site’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcı ve Üye’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı ve Üye’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Şirket’imiz sorumlu değildir ve hiçbir şekilde Şirket’imiz sorumlu tutulamaz. 


Ürünlerin Teslimatı

Ödeme tamamlandığında, “Teşekkür Ederiz (Merci !)” sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu sayfadan size özel üye alanına giriş yapabileceğiniz bir hesap oluşturmak ve şifrenizi belirlemek için başka bir sayfaya yönlendirileceksiniz. Size özel üye alanında satın almış olduğunuz tüm ürünleri (video ve/veya e-kitap) görebileceksiniz.

Ayrıca, ödemeniz tamamlandığında bize sağlamış olduğunuz e-mail adresinden size bir e-mail gönderilecek. Yanlış ve/veya eksik bilgi vermenizden veya bizimle ilgisi olmayan başka bir nedenden dolayı e-mail tarafınıza ulaşmaz ise bundan Şirket'imiz sorumlu tutulamaz.

Ürünlerin teslimatı, video ve/veya e-kitapların (dijital içerik) bulunduğu size özel üye alanına giriş yaptığınızda tamamlanmış olur.

Ürünlere erişim Site'mizdeki platformumuz üzerinden yapılmaktadır. Satın almış olduğunuz tüm ürünlere Üye Girişi yaparak kişisel hesabınızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Hesabınızı oluşturmak ve şifre belirlemek için ödeme yaparken verdiğiniz e-mail adresinizi kullanmanız gerekir. Şifrenizi ve e-mail adresinizi gizli tutunuz.

Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda bizimle iletisim@asklafransizca.com e-mail adresinden iletişime geçiniz.

Tüm ürünlere anında erişim imkânı olduğu için satın almış olduğunuz hiçbir ürün için geri ödeme ve/veya para iadesi mümkün değildir.

“Paket 1 Hikâyemiz Başlıyor” Part 1'den Part 5'e kadar (Part 5 dahil) olan tüm video ve e-kitaplara ve Eğlence Zamanı Volume 1 ürünlerine erişim imkânı sunuyor. (Diğer ürünler erişime kapalı olarak gözükecektir. Gerekli link'e tıklayarak ve paketinizi değiştirerek diğer ürünleri de görebilirsiniz.)

“Paket 2 Hikâyemiz Devam Ediyor” Part 6'dan Part 9'a kadar (Part 9 dahil) olan tüm video ve e-kitaplara ve Eğlence Zamanı Volume 2 ürünlerine erişim imkânı sunuyor. (Diğer ürünler erişime kapalı olarak gözükecektir. Gerekli link'e tıklayarak ve paketinizi değiştirerek diğer ürünleri de görebilirsiniz.)

Full Paket özel üye alanındaki tüm ürünlere ve içeriğe erişme imkânı sunuyor.


Sorumluluğun Sınırlandırılması

Şirket’imiz Site’ye erişilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal ya da başkaca sebeplere binaen işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. 

Bu Site’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da Site’mizin kullanılması ile Şirket’imiz, kullanım/ziyaret sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. 


Sözleşmenin Feshi 

Taraflardan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir. 

İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya üyeliğin tarafımızdan iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Kullanıcı ve Üye’nin işbu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmemiz veya buna ilişkin makul bir şüphe duymamız halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarımız bulunmaktadır. 


Sözleşmenin Devri 

İşbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediğimiz zaman kısmen veya bütünüyle devretme hakkımız saklıdır. Ancak Kullanıcı ve Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir. 


Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirketimiz işbu “Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi”ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, bizim açımızdan, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için herhangi bir tazminat yükümlülüğümüz doğmayacaktır. Bu sürede işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler askıya alınır ve bu durum işbu sözleşmenin bir ihlali olarak kabul edilemez. 


Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler 

Şirket, dilediği zaman Site’de sunulan ürün ve/veya hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir.  

İşbu “Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi”, tarafımızdan Site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı ve Üye’lerimizin sorumluluğundadır ve Site’mizi kullanmakla işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. Değişiklikler değişiklik tarihi belirtilerek Site’miz üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer. 


Tebligat 

İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Şirket’in bilinen e-mail adresi ve Kullanıcı ve Üye’lerin üyelik formunda belirttiği e-mail adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı ve Üye’lerin, üye olurken belirttiği e-mail adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak tarafımıza bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder. Kullanıcı ve Üye’ler, e-mail adreslerini güncel tutmakla yükümlüdür.


Uygulanacak Hukuk ve Yetki 

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların kayıt ve belgeleri, e-mail yazışmaları ve internet sitesi üzerinde yer alan sistem kayıtları delil olarak kabul edilecek olup Kullanıcı ve Üye bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder. 

İşbu “Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Fransa Mahkemeleri yetkilidir. Kullanıcı ve Üye’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkımız saklıdır. Çoğu anlaşmazlık mahkemeye gitmeden çözümlenebilir. Bu nedenle resmi bir hukuk davası açmadan önce lütfen iletisim@asklafransizca.com e-mail adresinden bizimle iletişime geçiniz. 


Yürürlük ve Kabul 

İşbu sözleşme Kullanıcı ve/veya Üye’nin Site'yi ve ürün ve/veya hizmetlerimizi kullanması durumunda ve üye olması anında akdedilmiştir. İşbu sözleşme karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. 

Kullanıcı ve Üye’ler işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
Copyright © Aşk’la Fransızca 2022. Tüm hakları saklıdır.