WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Son Değişiklik Tarihi: 05 Mart 2024

“Aşk’la Fransızca”nın bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bu web sitesini (Kısaca “Site” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu Site’de sunulan ürünler ve/veya hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlayan kişiler aşağıdaki Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılmaktadır. 

Kullanım Koşulları 
Site’mizde sunulan ürünler ve/veya hizmetler “Benjamin Ceyhan (Identifiant SIREN : 883 595 589)" Şirketi ve bünyesinde yer alan “Aşk’la Fransızca” markası (bundan böyle kısaca “Şirket”, “biz”, “bizim” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır. Site’mizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar ve Site’nin yasal sahibi “Benjamin Ceyhan (Identifiant SIREN : 883 595 589)” Şirketi olup Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi “Aşk’la Fransızca”ya aittir. Şirket ve Kullanıcı ve/veya Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden “taraf” ve müştereken “taraflar” olarak anılacaklardır. 
Siz Site’mizde sunulan tüm ürün ve/veya hizmetlere erişim sağlayarak, ürün ve/veya hizmetlerimize üye olarak, sunduğumuz ürün ve/veya hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, Site’mizdeki ürün ve/veya hizmetlerden yararlanmakla ve Site’mizi kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, tüm bu Kullanım Koşulları’nı, ayrıca Gizlilik ve Güvenlik Politikamızı içeren sözleşmeleri okuduğunuzu, anladığınızı, onayladığınızı ve sözleşmede yazan şartları kayıtsız ve şartsız kabul ettiğinizi ve belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi şimdiden beyan ve taahhüt etmektesiniz.
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu Site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.
İşbu Kullanım Koşulları gerektiği zaman tarafımızca değiştirilebilir. Site’mizde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediğimiz zaman değiştirme hakkımız bulunmaktadır. Bu değişiklikler düzenli olarak Site’mizde yayınlanacak ve yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Site’mizde sunulan ürünler ve/veya hizmetlerimizden yararlanan, ürünler ve/veya hizmetlerimize üye olan ve Site’mize erişim sağlayan her kişi işbu “Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi” hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

Sözleşme Tanımları 
Site: Mülkiyeti “Benjamin Ceyhan (Identifiant SIREN : 883 595 589)” Şirket’ine ait olan ve www.asklafransizca.com alan adına sahip ve çeşitli ürün, hizmet ve içeriklerimizin sunulduğu çevrimiçi (on-line) olarak erişilebilen web sitesini ifade eder.
Üye: Site’mizden ürün ve/veya hizmet alımı yapmak isteyen, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, üyelikleri onaylanan kişidir. Bu sözleşmede kısaca “Üye” olarak anılacaklardır. 18 yaşını doldurmuş bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile Site’mizdeki üyelik formunu eksiksiz doldurarak Üye olabilirler. 18 yaşından küçükseniz, Üye olup Site’mizi kullanabilmek için bir ebeveyn ya da vasinizi davet etmenizi tavsiye ederiz.
Kullanıcı: Site’mizden satın alım yaparak veya yapmadan Site’mizi ziyaret eden kişidir.
Link: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site’mize, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
İçerik: Site’mizde ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.
Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi: Site’mizde sunulmakta olan ürün ve/veya hizmetlerden yararlanacak kişilerle aramızda elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.
Kişisel Bilgiler: Üye’nin adı, soyadı, adresi, e-mail adresi, IP adresi, Site’mizin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgilerdir.

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı 
İşbu sözleşmenin konusu, Site’mizde sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu üyelik sözleşmesi www.asklafransizca.com alan adlı internet sitesindeki hizmetlerinden faydalanan tüm Kullanıcı’lar ve Üye’ler için bağlayıcıdır.  

Hizmetlerin Kapsamı
Site’mizde sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerimizin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup fiyatlar ve sunulan ürün ve/veya hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkımız her zaman saklıdır. Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin olarak yapacağımız değişiklikler Site’mizde yayınlanarak yürürlüğe girmiş olur.  

Genel Hükümler
İşbu “Web Sitesi Kullanım Koşulları” dâhilinde bizim tarafımızdan açıkça yetki verilmediği hallerde Şirket’imiz; hizmetlerimiz, bilgilerimiz, telif haklarına tabi çalışmalarımız, ticari markalarımız, ticari görünümümüz veya bu Site vasıtasıyla sağladığımız başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı ve Üye’lerin Site’mize veya ilgili sistemlere yetkisiz erişim sağlama girişiminde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı ve Üye’lerin Site içindeki faaliyetlerinde, Site’nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, bizim ve üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını, böyle bir durum olduğunda ilgili içeriği yayından kaldırma hakkına sahip olduğumuzu ve içeriğin kaldırılmasına itiraz hakkının bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. 
Kullanıcı ve Üye’ler Site’mizde sunulan ürün ve/veya hizmetlerden faydalanan diğer kişilerin yazılımlarına, Kişisel Bilgiler’ine veya diğer bilgilerine izinsiz alarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder.
Kullanıcı ve Üye’ler kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü şahıslara zarar verebilecek başkaca herhangi bir içeriği dağıtmayacağını, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler göndermemeyi veya bir yöntem kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı ve Üye’ler Site’mizin bütününü veya bir bölümünü bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanmamayı, Site veri tabanını veya Site’de yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknolojiyi yaymayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı ve Üye’lerin, Site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Aksi halde, bu davranışlarından doğacak zararlardan sorumlu olacaklarını, haklarında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul ederler. Site yetkilileri bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir ve yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse, bu bilgileri paylaşma hakkımız bulunmaktadır. Kullanıcı ve Üye’lerin Site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğumuz yoktur. Ayrıca, Site Üye’lerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
Site’mizde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmekteyiz. Ancak gösterilen çabaya rağmen, Site üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler Site’ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile Site’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Site’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, belli bir amaca uygunluğu ve Site’mizde mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
Site’mizde yer alan tüm ürün ve/veya hizmetler ve içerikler “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sunulmaktadır. Site’mizde yer alan ürün ve/veya hizmetlerimizin özelliklerini detaylı bir şekilde açıklamaktayız. Fakat, kullanmış olduğunuz cihazlardan dolayı ürünlerimizin gerçek renklerini, kalitesini ve/veya açıklamalarını görüntüleyemiyor olabilirsiniz. Ayrıca, Site’mizde sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerin ve içeriklerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site’mizin içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site’ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemekteyiz.
Site’miz üzerinden, kendi kontrolümüzde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler Kullanıcı ve Üye’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site’miz üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında herhangi bir sorumluluğumuz yoktur. Bu tür link verilen web sitelerine erişimi ve uygun görmeyeceğimiz linklere erişimi her zaman kesebiliriz. Bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Kullanıcı ve Üye’lerin kendi sorumluluğundadır. Bu sitelere ait gizlilik politikalarını ve diğer önemli bilgileri içeren sözleşmeleri okumanızı tavsiye ederiz. 
Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Şirket’imizin, iş birliği içinde bulunduğu kurumların, Şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemekteyiz.
Kullanıcı ve Üye’lerin üçüncü kişilerin sahip olduğu başka web sitelerinde yaptığı ödemelerde herhangi bir sorumluluğumuz yoktur. Bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar Kullanıcı ve Üye’lerin kendi sorumluluğundadır. 
Kullanıcı ve Üye’ler Site’mizi ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz. Şirket’imiz aracılığıyla ürün veya hizmet tanıtımı ya da satışı yapma veya diğer kullanıcıları satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Aksi halde, bu kişilerin üyeliklerine son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkımız bulunmaktadır. 
Site’mizde reklam ve tanıtım faaliyetleri yapma hakkı sadece Şirket’imize veya yetki verdiğimiz üçüncü kişilere aittir. Site’mizde üçüncü kişiler tarafından yayınlanan reklamların sorumluluğu yetki verilen üçüncü kişilere aittir. Site’mizde o kişilere sadece reklam alanı sağlarız. Site’mizde reklam veren üçüncü kişilerle hiçbir bağlantımız bulunmamaktadır. 
Kullanıcı ve Üye’ler Site’mizde sunulan kampanya ve avantajları kötü niyetle ve haksız fayda sağlanmak amacıyla kullanamaz.
Üye’lerin, üyelikten ayrılmaları veya üyeliğin tarafımızdan sonlandırılması durumunda Şirket’imizden herhangi bir hak talep edemez.
Ayrıca, Kullanıcı ve Üye’ler ihlal nedeniyle Şirket’imizin adli veya idari para cezası ödemesine neden olduğu takdirde, Şirket’imizin bu miktarı fiili ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini ve Şirket’imizi doğrudan bir zarara uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm yasal faiz ve ferileri ile birlikte Şirket’imize ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.
İşbu Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve Site’mizin Kullanma Koşulları ile Site’mizde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın ve neden belirtmeksizin değiştirme, Site’mizi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkımız saklıdır. Değişiklikler, Site’mizde yayınlanmasıyla yürürlüğe girer. Site’nin kullanımı ya da Site’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.  

Fikri Mülkiyet Hakları
İşbu www.asklafransizca.com web sitesinin sahibi “Benjamin Ceyhan (Identifiant SIREN : 883 595 589)” Şirketidir ve tüm hakları bu Şirket’e aittir. İşbu Site’de yer alan marka, logo, ünvan, işletme adı, patent, tasarım, bilgi, ticari takdim şekli, slogan, yöntem (“Aşk’la Fransızca” Metodu, yani “Durum”, “Diyalog”, “10 Kelime”, “Bunları Zaten Biliyorsunuz”, “Dil Bilgisi”, “Fiil Çekimi”, “Neler Öğrendik?” ve “Aşk’ın Fransızcası”) ve “Aşk’la Fransızca” Hikayesi vb. tescilli veya tescilsiz tüm Fikri Mülkiyet Hakları tarafımıza ait olup ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki ürün ve/veya hizmetlerden yararlanılması söz konusu Fikri Mülkiyet Hakları konusunda hiçbir hak vermez. 
Bu Site’de bulunan online dersler, kitaplar, eğitim materyalleri, bilgiler, yazılar, resimler, markalar, logolar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve Fikri Mülkiyet Hakları’na ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Site’nin sunumu Şirket’imizin ya da izin ve lisans aldığımız kuruluşların mülkiyetindedir. 
İşbu Site’deki bilgilerin ya da Site sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile Site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vs. imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. 
Kullanıcı ve Üye’ler, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, içerikleri değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir yöntem kullanmayacağını, bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Şirket’imizle doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 
Site’mizde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sergilenemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’mizin bütünü veya bir kısmı ve Site’mizde sunulan ürün ve/veya hizmetler diğer bir internet sitesinde veya sosyal medyada yazılı iznimiz olmadan kullanılamaz.
Kullanıcı ve Üye’ler, hizmetlerimizi, bilgilerimizi ve telif haklarımıza tabi çalışmalarımızı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının hizmetlerimize erişmesi veya kullanmasına izin verme hakkına sahip değildir. Site'mizdeki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve sadece yazılı iznimiz ile mümkün olabilir.
Ücretsiz ve/veya ücretli ürün ve/veya hizmetlerimizin kullanılması telif haklarının Kullanıcı ve Üye’lere transferini sağlamaz. Site’mizde sunulan tüm ürün ve/veya hizmetlerin hakları tarafımıza aittir. 
Kullanıcı ve Üye’nin Fikri Mülkiyet Hakları’nı ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı ve Üye Şirket’imizin ve/veya söz konusu üçüncü kişilerin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.
Yukarıda anlatılan Fikri Mülkiyet Haklarına ek olarak, Site’mizden ürün ve/veya hizmet satın aldığınızda ve tüm ücretleri ödediğinizde bu ürün ve/veya hizmetlere erişmek için size bir lisans veririz. Bu lisans sadece kişisel, ticari olmayan, eğitim amaçlı ürün ve/veya hizmetlere erişmek ve bunları görüntülemek üzere sınırlı ve başkasına devredilemeyen bir lisanstır. Ürünlerimize ve size özel üye alanına sadece 3 farklı IP adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Yazılı iznimiz olmadan, bu lisansla, telif hakları tarafımıza ait olan her türlü içerik, hizmet, marka, logo, ünvan ve bunlarla sınırlı olmayan, yukarıda belirtilen diğer bilgileri çoğaltamaz, yeniden dağıtamaz, iletemez, devredemez, satamaz, yayamaz, kiralayamaz, paylaşamaz, kiraya veremez, değiştiremez, uyarlayamaz, düzenleyemez, türev eserlerini oluşturamaz, alt lisansını veremez veya başka bir şekilde aktaramaz ya da ticari amaç veya diğer amaçlarla kullanamazsınız. Lisanslar kişiye özeldir, bu nedenle başka kişi sahip olduğunuz lisansı kullanamaz. Gerekli olması durumunda, başka lisansları satın alabilirsiniz. Video ve indirilebilir olmayan diğer formatlardaki satın aldığınız ürünler için size sunulan lisanslar, Site’mizi kapatmamız veya herhangi başka bir nedenden dolayı faaliyetlerimizi durdurmamız durumunda geçersiz olur.
Videolarımızda telif hakkı bulunmayan (copyright free) müzikler kullanılmıştır. Diğer birçokları arasında bazı kullanılan müzik eserleri şöyledir:
“Jazz in Paris” Media Right Productions, “Hymne national France La Marseillaise” Claude Joseph Rouget de Lisle, “Four Seasons” Vivaldi, “Arms of Heaven” Aakash Gandhi, “A Midsummer Night’s Dream” Mendelssohn, “Wedding Invitation” Jason Farnham, “Sand Castles” The Green Orbs, “Happy Birthday Bouncy” E's Jammy Jams, “Lady Marmalade” Bob Crewe ve Kenny Nolan, “Happy Birthday Mambo” E's Jammy Jams, “Space Lady” Slynk, “Carnival De Brazil” Doug Maxwell, “Argentina Tango Bandonian” Doug Maxwell, “If I Had a Chicken” Kevin MacLeod, “Jazz Me Blues” E's Jammy Jams, “Road to Moscow” Jingle Punks, “Christmas Village” Aaron Kenny, “Eine Kleine Nachtmusik” Mozart, “Fur Elise” Beethoven, “Et Voila” Chris Haugen

İletişim
Site’miz, ürünler ve/veya hizmetlerimiz ile ilgili daha fazla bilgi almak amacıyla, tarafınızdan bize iletilen tüm bildirimler yazılı olarak e-posta adresimize gönderilmelidir. İşbu Kullanım Koşulları veya herhangi bir başka konu hakkında sorularınız varsa, lütfen bize iletisim@asklafransizca.com adresinden ulaşmaktan çekinmeyiniz.
Site’mizi, ürünler ve/veya hizmetlerimizi engelli bireylere erişilebilir kılmak için çaba sarf ediyoruz. Yardıma ihtiyacınız varsa veya herhangi bir erişilebilirlik sorunuyla karşılaşırsanız, lütfen destek ekibimize başvurunuz.
Benjamin Ceyhan (Marka Adı: Aşk'la Fransızca, French With Love)    
10 Rue de Penthièvre
75008 PARIS
Identifiant SIREN : 883 595 589
E-mail: iletisim@asklafransizca.com


Ödemeler 
Site’mizde sunulan ürün ve/veya hizmetleri satın almak için ödeme yapmanız gerekmektedir. Siparişinizi kabul edebilmemiz için sipariş etmek istediğiniz ürün ve/veya hizmetler için tam ödemeyi yapmanız gerekmektedir. Ödemeler ürün siparişi verdikten hemen sonra tamamlanır. Ödemeler ön siparişler için de geçerlidir.
Ödeme, Site’mizde mevcut olan belirlenmiş ödeme yöntemleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Size en uygun ödeme yöntemlerini sunmak ve ödeme bilgilerinizi güvende tutmak için üçüncü taraf ödeme işleme iş ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz. Site’mizde kabul edilen ödeme seçenekleri aşağıdaki gibidir:
- Visa  
- Mastercard
- American Express
- PayPal ve PayPal tarafından kabul edilen kredi kartları
- Stripe ve Stripe tarafından kabul edilen kredi kartları

Ödeme yapabilmek için banka hesap ve kart bilgilerinizin güncel, eksiksiz ve doğru olması gerekir. Ödeme yapabilmeniz ve gerekli durumlarda sizinle iletişime geçebilmemiz için gereken bilgilerde değişiklik olması durumunda bu bilgileri derhal güncelleyeceğinizi taahhüt etmiş sayılırsınız. Fransızca öğrenme ihtiyaçlarınıza uygun olarak Site’mizde sunulan ürün ve/veya hizmetleri satın almak için dört farklı ödeme planı sunuyoruz. Site’mizde aylık 30 Euro olan bir aylık plan, 81 Euro olan üç aylık plan, yıllık 216 Euro olan bir yıllık plan planlarımız ve 499 Euro olan kişiye özel ve yoğun bir öğrenme programı sunan Turbo Fırsat programımız mevcuttur. Ödemenizi tamamladığınızda Üye’lerimizden biri olarak, aktif abonelik süresi boyunca online Fransızca derslerimize ve sunduğumuz diğer ders materyallerine sınırsız erişim elde edeceksiniz.
Aylık veya üç aylık ödeme planına abone olduğunuzda, bu fırsatlardan yararlanabileceksiniz: Özel Alan'a 7/24 erişim, full Sezon 1 & Sezon 2 derslerine erişim, DELF örnek sınavlarına ve cevaplarına erişim, tüm seviyeler için hazırlanmış derslere erişim (başlangıçtan ileri seviyeye kadar).
Yıllık ödeme planına abone olduğunuzda, Özel Alan'a 7/24 erişim, full Sezon 1 & Sezon 2 derslerine erişim, DELF örnek sınavlarına ve cevaplarına erişim, tüm seviyeler için hazırlanmış derslere erişim (başlangıçtan ileri seviyeye kadar) fırsatlarına ek olarak Bonus 1 Fransızca Temeller E-Kitabı ve Bonus 2 Aşk'la Fransızca Quiz E-Kitabı'na da erişim hakkınız olacaktır. Aboneler, etkin abonelik süreleri boyunca tüm bu avantajlardan yararlanabilecektir.
Turbo Fırsat programımız, yoğun ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi için tasarlanmış özel bir tekliftir ve kişiye özel hızlandırılmış Fransızca programıdır. Bu program, Benjamin ile 8 görüşme, kişiye özel dersler ve egzersizler, kişiye özel konuşma pratiği, hedef odaklı dersler: DELF, TCF, vatandaşlık, oturum ve diğer tüm Fransızca sınavları, başarıya giden yol planlaması, Özel Alan'a 7/24 erişim, full Sezon 1 & Sezon 2 derslerine erişim, DELF örnek sınavlarına ve cevaplarına erişim, tüm seviyeler için hazırlanmış derslere erişim (başlangıçtan ileri seviyeye kadar), Bonus 1 Fransızca Temeller E-Kitabı'na erişim ve Bonus 2 Aşk'la Fransızca Quiz E-Kitabı'na erişim fırsatlarını içerir. Turbo Fırsat Programı üyeleri için erişim, yukarıda detaylandırılan özel içerik ve bonusları içerir. Bu, Turbo Program'ın tekrarlanan bir plan olmadığını ve ihtiyaca göre tekrar satın alınabileceğini belirtmek isteriz. Turbo Programı, ödeme yapıldıktan sonra en fazla 3 ay boyunca erişilebilir olup, süre sonunda program sona erer. Programı bitiremediyseniz ve devam etmek istiyorsanız, bu programı tekrar satın almanız gerekmektedir. Her Turbo Programı satın alma, bağımsız bir pakettir.
Aylık, üç aylık veya yıllık planlardan herhangi birine abone olduğunuzda veya Turbo Fırsat'ı seçtiğinizde, seçtiğiniz planla ilişkilendirilen ödeme koşullarını kabul etmiş olursunuz. Ödemeler, belirtilen faturalama tarihinde (“Faturalama Tarihi”) işleme konulacak ve ödeme onaylandığında derslere ve yukarıda belirtilen fırsatlara ve bonuslara erişim sağlanacaktır.
Sipariş vermeden önce sipariş ettiğiniz ürün ve/veya hizmetlerin ödenecek fiyatları net bir şekilde sipariş sayfalarında görüntülenecektir.
Ücret ödemesi gerektiren ürün ve/veya hizmetlerimizi kullanmayı seçerek ürün ve/veya hizmetlerimiz için geçerli ücretleri, tüm işlem ücretlerini, vergileri ve bu erişim veya kullanıma ilişkin kalıcı indirmelerin satın alınması için ek ücretleri ödemeyi ve sorumlu olmayı kabul etmiş olursunuz. Ürün ve/veya hizmetlerimiz için ödeme, talep edilen belirli ürün ve/veya hizmetlerimize dayalı periyodik abonelik ücretlerini (aylık, üç aylık veya yıllık) ve Turbo Fırsat programını içerir.
Ürün ve/veya hizmetlerimizden birine kaydolduğunuzda, kayıt sırasında seçilen ürün ve/veya hizmetlerimiz için geçerli ücretleri ödemeyi kabul etmiş olursunuz. Bu ücretleri ödemek için satın alma tarihinde kredi kartı, banka kartı veya PayPal hesabı bilgilerini sağlarsanız, böyle bir bilgi sağlamak için yetkili olduğunuzu onaylamış ve “Aşk’la Fransızca”ya abonelik kaydınızın yapıldığı andaki uygulanabilir ücretlere göre, ödeme vadesi geldiğinde ücretleri karşılamak amacıyla kredi/banka kartınızı tek seferlik veya periyodik olarak tahsil etme yetkisi verdiğinizi beyan etmiş olursunuz.
Abonelikler, her bir abonelik süresinin sonunda otomatik olarak yenilenecektir. Üye’lerimizin kolaylığı için, tüm abonelik planları, her bir faturalandırma döngüsünün sonunda, aylık, üç aylık veya yıllık olarak, Üye’nin işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen iptal politikasına uygun olarak aboneliği iptal etmediği ve/veya aboneliği sonlandırma kararını bize bildirmediği sürece otomatik olarak yenilenecektir. Otomatik yenileme özelliğinden yenileme tarihinden önce vazgeçmezseniz, bir sonraki faturalandırma döngüsü için geçerli abonelik ücreti tahsil edilecektir.
Yenilenen abonelik, orijinal abonelikle aynı süreye sahip olacaktır. Yenileme sırasında, geçerli abonelik için mevcut ücretler hesabınızdan, kredi/banka kartınız veya PayPal hesabınız üzerinden tahsil edilecektir.
Ürün ve/veya hizmetlerimizin abonelik ücretlerini istediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Herhangi bir ücret değişikliği, mevcut abonelere önceden e-posta yoluyla veya web sitemizde öne çıkan bildirimler aracılığıyla iletilir. Ücret değişikliği yürürlüğe girdikten sonra ürün ve/veya hizmetlerimizi kullanmaya devam ederek, güncellenen abonelik ücretlerini kabul etmiş olursunuz.
Ürün ve/veya hizmetlerimizin yenileme döneminde, belirtilen faturalama tarihinizde kredi/banka kartınız veya PayPal hesabınız üzerinden tahsilat gerçekleştirilir. Abonelik için faturalama tarihi, satın aldığınız abonelik türüne göre belirlenir. Aylık abonelikler için ücret her ayın aynı belirli gününde tahsil edilir. Üç aylık abonelikler için ücret her üç ayda bir belirli günde tahsil edilir. Yıllık abonelikler için ücret yılda sadece bir kez tahsil edilir. Turbo Fırsat programı için ücret sadece bir kez tahsil edilir.
Ürün ve/veya hizmetlerimize abone olduğunuzda, seçtiğiniz abonelik planına dayalı olarak veya Turbo Fırsat Programını seçtiğinizde, online Fransızca derslerine ve Site’mizde bulunan Üye Alanı’ndaki tüm içeriğe erişim sağlarsınız. Bununla birlikte, online derslerimizin herhangi bir bölümünü, ders içeriğini dahil olmak üzere, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, güncelleme veya sonlandırma hakkını saklı tutarız.
Ürün ve/veya hizmetlerimize abone olarak veya satın alarak, aboneliğinizle ilgili bildirimleri almayı kabul edersiniz; bunlar, hesapla ilgili bilgiler, fatura bilgileri, hizmet güncellemeleri, promosyon teklifleri ve diğer bildirimleri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Tüm elektronik iletişimlerin, yazılı iletişimler için yasal gereksinimleri karşıladığı konusunda hemfikir olursunuz.
Herhangi bir zamanda, size gönderdiğimiz e-maillerde sunulan talimatları takip ederek veya destek ekibimizle iletişime geçerek, bize ait pazarlama bildirimlerini almayı reddedebilirsiniz. Ancak lütfen unutmayınız ki pazarlama bildirimlerini reddetmek, hesapla ilgili önemli veya işlemsel bildirimleri etkilemeyecektir.
Önemli güncellemeleri, bakım bildirimlerini veya hizmet kesintilerini e-mail yoluyla veya Site’mizdeki duyurular aracılığıyla iletebiliriz. Bu bildirimleri düzenli olarak gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır.
Fiyatlarımıza ek vergiler uygulanabilir ve kullandığımız para birimi Euro’dur. Fiyatlarımızı dilediğimiz zaman değiştirme hakkımız bulunmaktadır fakat ürün ve/veya hizmet için geçerli olan fiyat ödeme anında geçerli olan fiyattır.
Site’mizde sunulan ürün ve/veya hizmetleri satın aldığınızda oluşabilecek ek vergileri, ek ödeme ve banka ücretlerini ve varsa kargo ücretini ödemeyi kabul edersiniz. Satın alırken ülkenizden kaynaklanabilecek ek ücretlerden Şirket’imiz sorumlu değildir. Sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerimiz ek vergilere veya ek ödemelere tabi olabilir. Ödeme tamamlanmış olsa bile, fiyatlandırma ile ilgili bir hata gördüğümüzde düzeltme ve değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Site’miz üzerinden verilen siparişleri iptal etme hakkımız bulunmaktadır. 
Tüm ödemeler üçüncü taraf ödeme işleme iş ortaklarımız tarafından tarafımızdan bağımsız olarak yürütülür. Bu nedenle, kredi kartı numarası, son kullanma tarihi gibi ödeme bilgilerinizle ilgili hiçbir bilgi tarafımızca toplanmaz ve saklanmaz. Yalnızca tarafımıza ödeme başarıyla tamamlandığında bilgi verilir. Ödemelerinizi Stripe ve PayPal üzerinden güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Ödemelerinizin güvenliği Stripe ve PayPal tarafından sağlanır.
Daha önce bahsedilen ödeme yöntemlerine ek olarak, ürün ve/veya hizmetlerimiz için ödeme yöntemi olarak banka transferlerini de kabul ediyoruz. Banka transferi seçeneği ile ödeme yapmak için lütfen ödeme işlemi sırasında verilen talimatları takip ediniz. Banka transferi ile ilgili herhangi bir maliyet veya ücretin, döviz dönüşüm ücretleri veya aracı banka ücretleri de dahil olmak üzere, bu ücretlerin sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayınız.
Banka transferi ile ödeme seçeneğini seçtikten sonra, transferi hızlı bir şekilde başlatmak sizin sorumluluğunuzdadır. Siparişiniz işlenecek ve ürün ve/veya hizmetler ödemenin onaylandığı anda sunulacaktır. Lütfen ödemenin alınması ve doğrulanması için yeterli zaman tanıyın, işlem süreleri finansal kuruluşunuza bağlı olarak değişebilir.
Banka transferi yaparken, ödeme işlemi sırasında sağlanan uygun referans bilgisini dahil etmek son derece önemlidir. Bu referans, ödemenizi siparişinizle doğru ve verimli bir şekilde eşleştirmemizi sağlar. Doğru referans bilgisini dahil etmemeniz, siparişinizin işlenmesinde gecikmelere veya ödemenizin onaylanamamasına neden olabilir.
Banka transferi ödemenizle ilgili herhangi bir uyuşmazlık veya hata durumunda lütfen destek ekibimizle en kısa sürede iletişime geçiniz. Sorunu çözmek ve ödemenizin siparişinize uygun şekilde atamasını sağlamak için sizinle birlikte çalışacağız. İadesi varsa, ilgili iade politikamıza göre işleme konulacak ve orijinal işlem için kullanılan aynı ödeme yöntemine tabi olabilir.
Banka transferi ödeme seçeneğini seçerek transferle ilişkilendirilen herhangi bir banka ücretinin veya ek ücretin ödemesinin sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz. Transferi başlatmadan önce olası ücretleri bankanızla teyit etmenizi öneririz.
Banka transferi ödemesi ile devam etmek suretiyle, işbu Kullanım Koşulları’nı kabul ettiğinizi ve bu bölümde sağlanan bilgileri okuyup anladığınızı onaylamış olursunuz.
Mevcut ödeme seçenekleri kullanılarak yapılan ödemeler başarısız olursa, Şirket’imizin siparişinizi tamamlama yükümlülüğü yoktur. Başarısız ödemelerden kaynaklanan ek ödemelerden tamamen kişi kendi sorumludur, Şirket’imiz bu konuyla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Ödeme tümüyle tamamlanmadan, satın aldığınız ürün ve/veya hizmetlere erişim imkânınız bulunmamaktadır. Ödemeniz başarıyla tamamlandığında ve ödemenizi aldığımızda, sipariş formunda bize sunmuş olduğunuz e-mail adresinden size bir e-mail gönderilerek siparişinizin kabul edildiği ve ödemenin gerçekleştiği bilgisi verilir. Lütfen sipariş onayımızı almak için geçerli ve doğru bir e-mail adresi verdiğinizden emin olunuz. Böylece, taraflarca kabul edilen ve kanunen bağlayıcı olan sözleşme devreye girer. Site’miz üzerinden verdiğiniz siparişler, bu sözleşmenin hükümlerini kabul ettiğinizi gösterir.
Site’miz üzerinden verilen herhangi bir siparişi reddetme hakkını saklı tutarız. Biz, kendi takdirimize bağlı olarak, kişi başına, hane başına veya sipariş başına satın alınan miktarları sınırlama veya iptal etme hakkına sahibiz. Bu kısıtlamalar, aynı müşteri hesabı altında yapılan siparişleri, aynı ödeme yöntemini kullanan siparişleri ve/veya aynı fatura veya teslimat adresini kullanan siparişleri içerebilir. Sadece kendi değerlendirmemize dayalı olarak, bayiler, yeniden satıcılar veya dağıtıcılar tarafından yapıldığı görünen siparişleri sınırlama veya yasaklama hakkını saklı tutarız.
Üye’lerimizin işbu Kullanım Koşulları’nda uymadığına veya uygun olmayan veya yasa dışı davranışlarda bulunduğuna inandığımızda isteğimize bağlı olarak herhangi bir aboneliği iptal etme hakkımızı saklı tutarız. İşbu Kullanım Koşulları ihlalleri, kötüye kullanım, işletmemize veya diğer kullanıcılara zarar verebilecek herhangi bir faaliyet dahil olmak üzere, herhangi bir nedenle, tek taraflı olarak erişiminizi ürün ve/veya hizmetlerimize tamamen veya kısmen sonlandırma veya askıya alma hakkını saklı tutarız.
Aboneliğinizi işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen iptal sürecini takip ederek herhangi bir zamanda sonlandırabilirsiniz. Aboneliğinizi iptal etmek isterseniz, bunu herhangi bir zamanda yapabilirsiniz. Bir sonraki fatura dönemi için ücretlendirilmekten kaçınmak için lütfen mevcut abonelik döneminin sonundan önce iptal ettiğinizden emin olunuz. Bir ay geçtikten sonra iptal, takip eden aydan itibaren geçerli olacaktır.

Geri Ödeme 
Site’miz üzerinden sunulan ürün ve/veya hizmetlerin geri ödemesi yoktur. İşbu sözleşmeyi okuyarak onaylamanız ile yasal düzenlemeler gereği cayma hakkının olmadığını, kabul ve beyan etmiş olursunuz.
Ürünleri satın almadan önce bazı ürün ve/veya hizmetlerimizi ücretsiz deneme şansını elde edebilirsiniz. Buradan ücretsiz hesap açabilirsiniz veya ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Siz veya “Aşk’la Fransızca” tarafından başlatılan bir iptal durumunda, aboneliğinizin geri kalan süresi için herhangi bir iade yapılmayacaktır. Bu, aylık, üç aylık ve yıllık tüm abonelik planları ve Turbo Fırsat programı için geçerlidir. “Aşk’la Fransızca” tarafından Kullanım Koşulları’mızın ihlali veya uygun olmayan bir davranış nedeniyle aboneliğinizin sonlandırılmasına karar verilirse, hiçbir iade yapılmayacaktır.
Ürün ve/veya hizmetlerimize abone olarak, kısmi aylar veya yıllar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kullanılmayan abonelik süreleri için herhangi bir iade veya kredi hakkınız olmayacağını kabul edersiniz.

Adil Kullanım Politikası
Tüm Üye’lerimizin adil ve tutarlı bir öğrenme deneyimine sahip olmasını sağlamak amacıyla, ürün ve/veya hizmetlerimizin kötüye kullanılmasını engellemek için adil kullanım politikasını uyguluyoruz. Kullanım biçimlerini izleme ve uygun önlemleri alma hakkını saklı tutarız; bunlar arasında ürün ve/veya hizmetlerimizin aşırı veya uygunsuz kullanımı tespit edilen herhangi bir Üye’nin aboneliğinin askıya alınması veya sonlandırılması yer alabilir.
Doğal afetler, hükümet müdahaleleri veya internet servis sağlayıcı kesintileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, işbu Kullanım Koşulları altındaki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısızlık veya gecikme durumunda, makul kontrolümüz dışındaki durumlar nedeniyle sorumlu tutulmayız.

Gizlilik ve Güvenlik Politikası ve Kişisel Bilgiler  
“Aşk'la Fransızca” olarak kişisel bilgilerinizin değerini biliyoruz ve gizliliğinize çok önem veriyoruz. Site'mizi ve sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerimizi kullanarak Site'mizde yer alan “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” hükümlerini kabul etmiş sayılırsınız. 
Kullanıcı ve Üye’lerimizin Site’mizde sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlanabilmesi için tarafımıza sağladığı Kişisel Bilgiler’in kanunlara ve her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermekteyiz. 
Site’miz üzerinden Kullanıcı ve Üye’lerimiz tarafından bize iletilen bilgiler “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi” hükümleri doğrultusunda toplanabilir ve kullanılabilir. Bu bilgiler işlenebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edilebilir. Ayrıca, Kullanıcı ve Üye’nin adı, soyadı, adresi, e-mail adresi, IP adresi, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, müşteri profili belirleme, kampanyaların duyurusunu yapma ve müşteri profiline uygun ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanılabilir.  
Kişisel Bilgiler Kullanıcı ve Üye’lere özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Şirket’imiz ya da iş ortaklarımız tarafından Gizlilik ve Güvenlik Politikası'na ve Çerez (Cookie) Politikası'na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.
Kullanıcı ve Üye’lere ait Kişisel Bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.  
Bize sunulan kullanıcı isimlerinin, e-maillerin ve diğer kişisel verilerin izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması ilgili mevzuat gereği suç teşkil etmektedir.
Ayrıca, bilerek ve isteyerek çocuklara ilişkin veri toplamamaktayız. 13 yaşından küçük çocukların ebeveynlerinin izni ve bilgisi dışında kendi kişisel bilgilerini tarafımıza ilettiği bilgisini alırsak kendilerine ait bu veriler en kısa zamanda tarafımızca silinir.

Kayıt ve Güvenlik
Kullanıcı ve Üye’lerimiz doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Üye’ler ayrıca hesaplarına robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini de kabul eder. Aksi halde, bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı ve/veya Üye’ler bilgilendirilmeksizin hesapları kapatılabilecektir. Verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta ve kanunen bir süre öngörülmüş ise bu süre içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini, kendisi tarafından yayınlanacak tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Şirket’imizle hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder. 
Üyelik bilgilerini eksik veya hatalı bildiren Üye’ler ile Kullanım Koşulları’na aykırı davranan Üye’lerin, kendilerine hiçbir açıklama yapılmaksızın, üyeliklerini sonlandırma veya dondurma hakkımız saklıdır. Ayrıca, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmeyen Üye’lerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sonlandırma veya dondurma hakkımız bulunmaktadır.
Kullanıcı ve Üye’lerimiz Site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendileri sorumludur. Kullanıcı ve Üye’lerimize tarafımızdan verilmiş olan ya da kendilerinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı ve Üye’lerin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez. 
Kullanıcı adı ve/veya şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından kendisi sorumludur. Üye’ler, hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durum derhal tarafımıza bildirilmelidir. Aksi halde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını, tarafımıza yapılan ödemelerin geri ödenmeyeceğini, oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Şirket’imizi sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder. 
Kullanıcı ve Üye, Site’mizdeki yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından, spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Site’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcı ve Üye’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı ve Üye’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Şirket’imiz sorumlu değildir ve hiçbir şekilde Şirket’imiz sorumlu tutulamaz.

Ürünlerin Teslimatı
Ödeme tamamlandığında, Site’mizde bulunan “Teşekkür Ederiz” sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu sayfadan size özel Üye Alanı’na giriş yapabileceğiniz bir hesap oluşturmak ve şifrenizi belirlemek için başka bir sayfaya yönlendirileceksiniz. Size özel Üye Alanı’nda satın almış olduğunuz tüm ürünleri ve/veya hizmetleri (ders videoları, ders materyalleri vb.) görebileceksiniz.
Ayrıca, ödemeniz tamamlandığında bize sağlamış olduğunuz e-mail adresinden size bir e-mail gönderilecek. Yanlış ve/veya eksik bilgi vermenizden veya bizimle ilgisi olmayan başka bir nedenden dolayı e-mail tarafınıza ulaşmaz ise bundan Şirket’imiz sorumlu tutulamaz.
Ürünlerin teslimatı, video ve/veya ders materyallerinin (dijital içerik) bulunduğu size özel Üye Alanı’na giriş yaptığınızda tamamlanmış olur.
Ürünlere erişim Site’mizdeki platformumuz üzerinden yapılmaktadır. Satın almış olduğunuz tüm ürünlere ve/veya hizmetlere Üye Girişi yaparak kişisel hesabınızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
Hesabınızı oluşturmak ve şifre belirlemek için ödeme yaparken verdiğiniz e-mail adresinizi kullanmanız gerekir. Şifrenizi ve e-mail adresinizi gizli tutunuz. Hesabınızın, hesap kimlik bilgilerinizin, kullanıcı adınızın ve şifrenizin gizliliğini koruma sorumluluğu size aittir.
Aboneliğinizin kişisel ve devredilemez olduğunu, hesap kimlik bilgilerinizi herhangi bir başka bireyle veya kuruluşla paylaşmamayı veya bunları başka bireye veya kuruluşa devretmemeyi işbu sözleşme ile kabul edersiniz. Hesabınızın yetkisiz kullanımı veya diğer güvenlik ihlali durumlarını derhal bize bildiriniz. Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda bizimle iletisim@asklafransizca.com e-mail adresinden iletişime geçiniz.
Tüm ürünlere anında erişim imkânı olduğu için satın almış olduğunuz hiçbir ürün için geri ödeme ve/veya para iadesi mümkün değildir.

Geri Bildirim ve Referanslar
Geri bildirimlerinizi değerli buluyoruz. Sizden ürün ve/veya hizmetlerimizle ilgili deneyimlerinizi içeren referanslar veya değerlendirmeler isteyebiliriz. Bu tür geri bildirimleri sağlayarak, “Aşk’la Fransızca’ya, referanslarınızı Site’mizde ve diğer pazarlama materyallerinde tanıtım amaçlı kullanma izni vermiş olursunuz.

İçerik Beyanı
Fransızca dil öğrenme platformumuzun bir parçası olarak, Üye’lerimize, Fransızca kelime dağarcığını ve dil bilgisini geliştirmek amacıyla Fransızca-Türkçe bir hikâye sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Ancak lütfen unutmayınız ki bu hikâye, bazı okuyucular için rahatsız edici olabilecek kurgusal bazı unsurlar içerebilir. Hikâyede yer alan karakterler, isimler, durumlar, tasvir edilen olaylar ve mekânlar tamamen hayal ürünüdür ve gerçekliği yansıtmamaktadır. Bunların gerçek kişiler veya olaylarla herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Herhangi bir gerçek kişiyle veya olayla benzerlik olması durumunda bu, tamamen tesadüfidir.
Hikâyenin belirli bölümlerinde şiddet içeren ve argo dil kullanılan kısımları, aynı zamanda fiziksel şiddet içeren sahneleri bulunabilir. Bu tür bölümlere dikkat çekmek ve okuyucuları duyarlı olmaları konusunda bilgilendirmek amacıyla her bölümün öncesinde uygun uyarılar eklemekteyiz. Bu konulara karşı hassas olan okuyucularımız, bu bölümleri dikkatli bir şekilde okuyabilirler veya okumadan geçebilirler. Bu içeriği dahil etme amacımız, Fransızca konuşulan ülkelerde kullanılan sokak dili hakkında fikir vermektir. Şiddet gerçek hayatta asla kabul edilemez ve mağdurlara ciddi ve kalıcı zararlar verebilir. Okuyucularımızı diğer insanlara karşı her zaman saygılı davranmaya davet ediyoruz. Şiddeti, rahatsız edici davranışları veya saldırganlığı hoş görmeme ve tolere etmeme konusunda okuyucularımızı teşvik ediyoruz.
Bu bölümlerdeki diyalogların, belirli bağlamlarda konuşulan dili tam olarak yansıtmak için Fransızca dil bilgisi kurallarına tam anlamıyla uymadığını belirtmek istiyoruz. Hikâyemiz, yalnızca eğlendirmek ve ilham vermek amacıyla tasarlanmıştır ve gerçek hayatın veya gerçek kişilerin tam bir temsilini sunmak amacı taşımamaktadır. Okuyucuların bu hayali anlatının tadını çıkarmasını ve yaratılan dünyaya doğru sürükleyici bir yolculuğa çıkmasını umuyoruz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
Şirket’imiz Site’ye erişilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal ya da başkaca sebeplere binaen işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.
Bu Site’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da Site’mizin kullanılması ile Şirket’imiz, kullanım/ziyaret sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.
“Aşk’la Fransızca”nın işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen herhangi bir hakkı veya hükmü uygulamaması, yazılı olarak tarafımızca kabul edilmediği sürece böyle bir hakkın veya hükmün feragat edildiği anlamına gelmez.
İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, geriye kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalmaya devam eder.
Herhangi bir anlaşmazlık, tutarsızlık veya çatışma durumunda, Türkçe versiyonu ile çevrilen versiyonları arasında Türkçe versiyon öncelikli olacaktır.

Sözleşmenin Feshi 
Taraflardan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.
İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya üyeliğin tarafımızdan iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Kullanıcı ve Üye’nin işbu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmemiz veya buna ilişkin makul bir şüphe duymamız halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarımız bulunmaktadır.

Sözleşmenin Devri 
İşbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediğimiz zaman kısmen veya bütünüyle devretme hakkımız saklıdır. Ancak Kullanıcı ve Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir. 

Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirketimiz işbu “Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi”ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, bizim açımızdan, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için herhangi bir tazminat yükümlülüğümüz doğmayacaktır. Bu sürede işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler askıya alınır ve bu durum işbu sözleşmenin bir ihlali olarak kabul edilemez. 

Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler 
Şirket, dilediği zaman Site’de sunulan ürün ve/veya hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. 
İşbu “Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi”, tarafımızdan Site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı ve Üye’lerimizin sorumluluğundadır ve Site’mizi kullanmakla işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. Değişiklikler değişiklik tarihi belirtilerek Site’miz üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Tebligat 
İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Şirket’in bilinen e-mail adresi ve Kullanıcı ve Üye’lerin üyelik formunda belirttiği e-mail adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı ve Üye’lerin, üye olurken belirttiği e-mail adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak tarafımıza bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder. Kullanıcı ve Üye’ler, e-mail adreslerini güncel tutmakla yükümlüdür.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki 
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların kayıt ve belgeleri, e-mail yazışmaları ve internet sitesi üzerinde yer alan sistem kayıtları delil olarak kabul edilecek olup Kullanıcı ve Üye bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder. 
İşbu “Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Fransa Mahkemeleri yetkilidir. Kullanıcı ve Üye’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkımız saklıdır. Çoğu anlaşmazlık mahkemeye gitmeden çözümlenebilir. Bu nedenle resmi bir hukuk davası açmadan önce lütfen iletisim@asklafransizca.com e-mail adresinden bizimle iletişime geçiniz. 

Yürürlük ve Kabul 
İşbu sözleşme Kullanıcı ve/veya Üye’nin Site’mizi ve ürün ve/veya hizmetlerimizi kullanması durumunda ve üye olması anında akdedilmiştir. İşbu sözleşme karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. 

Kullanıcı ve Üye’ler işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

“Aşk’la Fransızca” ile Fransızca öğrenme yolculuğunuzda size eşlik etmek için sabırsızlanıyoruz.

“Aşk’la Fransızca”yı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz!


Copyright © Aşk’la Fransızca 2024.
Tüm hakları saklıdır.